За душата
Самота

Самота

Самота Отпи и остави чашата. Празна! Обърна я, да си гледа на кафе. И днес, пак си го пи сам. Откак се върна, няма ни с кого да го пийне, ни с кого приказка да си каже. Преди години се запиля по света, дано работа наме-ри, дано прокопса, че тук надежда не виждаше. Години-те се ...
Прочетете още
Иконостас

Иконостас

Иконостас Стена от сграда! Между две улици. Стръмно е, та покрай стената има стълбище. Пред нея, за ръкохватка е закачена метална тръба. По нея са налепени листове. В черни рамки, с черни снимки! Жена на възраст се изкачва. Всичко в нея е черно! Пристъпва бавно, от стъпало на стъпало. Много са! Остават...
Прочетете още
Кафе на бос крак

Кафе на бос крак

Маниак съм! На кафе! Какво ли не съм пил, с кого ли не съм пил? Забравя се, ама едно не мога да забравя! Онова, де го пих на бос крак! Преди години, по времето, кога всички бяхме равни и кога решиха съвсем да ни изравнят, та и имената ни да са еднакви, един ден при ...
Прочетете още
Линч

Линч

Да ти го разправя, ама то не е ни за разправяне, ни знам дали ще мога. Знам само, че не се забравя, но щом искаш, поне допълни чашата. И то се случи там, на ръба на Джендема. Не бях ходил от две седмици. Обадиха, че имало проблеми при строежа на хижата. Тоя път да ме ...
Прочетете още