За душата

Самота

Самота
Самота Отпи и остави чашата. Празна! Обърна я, да си гледа на кафе. И днес, пак си го пи сам. Откак се върна, няма ни с кого да го пийне, ни с кого приказка да си каже. П...
Прочетете още

Иконостас

Иконостас
Иконостас Стена от сграда! Между две улици. Стръмно е, та покрай стената има стълбище. Пред нея, за ръкохватка е закачена метална тръба. По нея са налепени листове. В чер...
Прочетете още

Линч

Линч
Да ти го разправя, ама то не е ни за разправяне, ни знам дали ще мога. Знам само, че не се забравя, но щом искаш, поне допълни чашата. И то се случи там, на ръба на Дженд...
Прочетете още