Средните добиви от грозде в област Плевен са по-високи от миналогодишните

Средните добиви от грозде при винените, и при десертните сортове са значително по-високи от миналогодишните в област Плевен. Това показват предоставените данни от Областната дирекция „Земеделие“ в Плевен за Плевен нюз.

От там посочват, че при винените лозя е прибрана 98 на сто от реколтата, а при десертните – сто процента. Средните добиви за реколта 2022 до този момент са 5288 кг/ха при винените лозя и 7632 кг/ха при десертните лозя. През преходната 2021 година те са сравнително по-ниски – 3536 кг/ха при винените и 3133 кг/ха при десертните сортове, уточняват от ОД „Земеделие“. Реколтата от винени сортове грозде е 2734 тона от 517 ха, а при десертните е 145 тона от 19 ха.

При винените лозята е най-висок добивът в община Искър – 8000 кг/ха, а най-нисък е в община Пордим 1500 кг/ха.

В област Плевен все още продължава жътвата на слънчогледа и царевицата, като е прибрана между 96 и 99 процента от реколтата.

При слънчогледа средните добиви до този момент са 2428 кг/ха, а при царевицата за зърно – 4435 кг/ха. През миналата година добивите от царевица за зърно са били по-високи – 5005 кг/ха. При слънчогледа средните добиви за двете стопански години са почти еднакви. Реколтата от слънчоглед в областта е 174 500 тона от 71 882 ха, при царевицата са добити 346 753 тона от 78 183 ха.

Най-високият добив от слънчоглед е в община Червен бряг – 2870 кг/ха, а най-нисък е в общини Никопол – 2010 кг/ха. При царевицата за зърно най-богата е реколтата в община Белене – 5000 кг/ха, а най-малка в община Долна Митрополия – 3200 кг/ха.

Back to top button