Зюмбюл

Популярно име: Зюмбюл
Латинско име: Hyacinthus orientalis
Произход: Африка, Азия, Средиземноморие.
Височина: 20-30 см.
Цъфтеж: през пролетта, с бели, розови, сини, червени или жълти цветове.
Място: слънчево
Почва: богата на хранителни вещества, добре обработена, с лек механичен състав.

Размножаване: чрез луковици. Тъй като размножителният коефициент е нисък, могат да се приложат два метода за повишаването му – нарязване или издълбаване на дъното на луковицата. Избират се едри, здрави луковици, след манипулацията се нареждат с дъното нагоре в щайги. Съхраняват се при температура 30°C и влажност 80%. Наесен луковиците-майки с образуваните нови луковички, без да се оронват, се засаждат с дъното нагоре. В края на вегетацията, след изваждането, луковиците от Зюмбюл се разделят и се засаждат поотделно.

Back to top button