Остава забраната за бране на мурсалският чай

И през тази година мурсалският чай, известен още като пирински или алиботушки /Sideritis scardica Grisb./, е забранен за бране дори за лични нужди на територията на цялата страна, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Благоевград. Забраната е в сила втора поредна година, за да се възстановят находищата му в природата.

Ограничението е регламентирано със заповед на министъра на околната среда и водите, обнародвана в Държавен вестник, се посочва в съобщението. Специалният режим на опазване и ползване по Закона за лечебните растения се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата.

Със заповедта се забранява събирането на общо 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна, като изключение се прави за количества, събирани за лични нужди. Сред тях са лечебната дилянка /валериана/, бодлив залист, мечо грозде, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп, бял оман, момина сълза, сантонинов пелин и др.

Сигнали за нарушения могат да се подават в съответните РИОСВ, информират от инспекцията в Благоевград. От там припомнят, че през миналата година при извършени от РИОСВ – Благоевград, проверки в землището на с. Голешово, община Сандански, и около връх Ореляк, Южен Пирин, за незаконно събиране на мурсалски чай от естествени находища са съставени дест акта за установяване на административно нарушение на физически лица, като са издадени и десет наказателни постановления. Според разпоредбите на закона лицата, които в нарушение на заповедта на министъра на околната среда и водите събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица – съответно с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.
През 2017 г. е планирано засилване на контрола с цел опазване на естествените находища на пирински чай в региона, допълват от РИОСВ.

Източник:
БТА
Back to top button