Стилове Бонсаи

Бонсаите се появяват в Япония преди около 1000 години. Популярността им расте едва през осемдесетте години на миналия век. Сега в магазините ще намерите всякакви бонсаи, има и специализирана литература за тях.
Зрялото, но с миниатюрни размери дърво има особено очарование.То прилича на идеалното стайно растение, но бъдете предпазливи. Популярните видове – бор, клен, хвойна и т.н. – принадлежат към групата на бонсаите, които се гледат на открито и се внасят в затворено помещение само за 4-5 дни.

БонсаиИма създадени и стайни бонсаи, които могат да се държат на закрито през по-голямата част, от годината.За разлика от първите бонсаи, те са дървета и храсти, чуствителни към ниски температури.

Естествено дърветата бонсаи не са сортове джуджета, а обикноени сортове, които са били куртивирани по начин, които да даде показаните по-долу традиционни форми. Това отнема време и изисква умения, което обеснява високата им цена.

Стилове Бонсаи:

ФОРМАЛНО ИЗПРАВЕН БОНСАЙФОРМАЛНО ИЗПРАВЕН БОНСАЙ


ПРИВИДНО ИЗПРАВЕН БОНСАЙПРИВИДНО ИЗПРАВЕН БОНСАЙ

ДВУСТЪБЛЕН БОНСАЙДВУСТЪБЛЕН БОНСАЙДВУСТЪБЛЕН БОНСАЙДВУСТЪБЛЕН БОНСАЙ

НАКЛОНЕН БОНСАЙНАКЛОНЕН БОНСАЙ

СИЛНО ОБВЕТРЕН БОНСАЙСИЛНО ОБВЕТРЕН БОНСАЙ

ПЛАЧЕЩ БОНСАЙПЛАЧЕЩ БОНСАЙ

КАСКАДЕН БОНСАЙКАСКАДЕН БОНСАЙ

ПОЛУКАСКАДЕН БОНСАЙПОЛУКАСКАДЕН БОНСАЙ

КОРЕН ВЪРХУ КАМЪККОРЕН ВЪРХУ КАМЪК

Вертикално стъбло /Чокан.
Постига се с дървесни видове, които растат прави в естествени условия. Формата е строго вертикална, като дървото постепенно изтънява към върха.

Наклонено стъбло / Шакан.
Този стил напомня на пейзажите, които се срещат край водни площи. За да го създадете, достатъчно е да засадите дървото наклонено.

Няколко стъбла на едно дърво.
Понякога в гората откриваме дървета с няколко стъбла. Това се дължи на инцидент при покълването: изсъхване или счупване на младия връх, след което се образуват две или три разклонения.

Приближени стъбла
Този стил прилича на предишния с тази разлика, че няколко дървета от един и същи вид се засаждат заедно Когато стволовете им се допират в основата си,и създават илюзия за едно единствено
дърво.

Проядено дърво
Понякога в природата стъблото на стари дървета е с естествени хралупи. Наблюдават се най-често при бъз и будлея и при някои разновидности на маслиновото дърво.

Криво стъбло Мойоги
При този стил се наблюдават естествено кривите стъбла на някои дървета, срещани в природата. Стъблото се изкривява, като се пристяга с медна тел.

Стебло серпентина
Дърветата от този стил образуват многобройни криви и спирали. За да се постигнат многобройните извивки, трябва да се направлява развитието на стъблото още докато е младо.

Корен тирбушон.
Спиралата на корените се получава, като някое бързо растящо дърво, като конски кестен, се посади в малък съд (Диаметър до 8 см). След покълването коренът се навива няколко пъти в саксията.

Въздушни корени.
Дървото в този стил сякаш е кацнало върху корените си. Като старее, то постепенно се доближава до стила .много стъбла на едно дърво“

Каскада /Кенгай.
Дървото изцяло пада навън от съда подобно на водопад Съдът трябва да е на определена височина, като може да бъде поставен върху дъска, закачена на колче.

Полукаскада Хан кенгай
Стъблото е наклонено хоризонтално. Цялото дърво се разпростира като ветрило. Върхът на бонсая се изправя леко нагоре, а клоните не трябва да падат по ниско от саксията.

Ветрило / Хоющачи.
Този стил е наречен така поради специфичната ветрилообразна форма на клоните и правото стъбло. Всички брястове могат да бъдат отгледани така.

Гора /Иосе ю.
Красив стил, напомнящ за гората и нейните поляни. Обикновено се създава в широк и не много дълбок съд с правоъгълна или овална.

Миниатюрен пейзаж.
Също като при стила .гора“тук се създава пространство. Може да се пресъздаде всичко растителността около пресъхнал поток, отвесен скат и дървета около него, около която растат кипариси.

Скален пейзаж.
При този стил корените на дървото обгръщат „скалата“, преди потънат в почвата, което напомня за планински пейзаж. За да се постигне това, трябва предварително да се удължат корените на дръвчето.

Дръвче, долепено до скала
Корена на дървото се обляга на скалата и слиза по дължината и, преди да потъне в почвата. Това е много красив стил. Необходимо е да се удълДървета върху скала. В случая дърветата се засаждат в пукнатините на скалата. Корените не се показват навън. Камъкьт, представляващ скалата, лежи върху плоськ съд, пълен с вода ипи с бял пясък. Скалата трябва ежедневно да се напръсква с вода, за да се овлажнява мъхьт, а самото попиване става капка по капка.

Дърво върху дънер.
Дънерът се явява основен декоративен елемент. От избора му зависи красотата на бонсая.

Вятър / Фукинагаши.
Този стил създава впечатление за силно обветрено дърво. То сякаш е с обрулени от вятъра клони, като всичките са разположени от едната страна на ствола.

Букет.
Характерни са високите, вертикални, голи и жилави стъбла, засадени в група. Само един букет от клони разцъфва на върха. Различните на височина дървета с еднаква дебелина на стъблото му придават особена жават корените както при стила „въздушни корени“.

Дебело в основата стъбло.
Дръвчето в този стил предизвиква задоволство и гордост у любителя на бонсаи. За да се удебели стъблото, най-напред трябва да се избере здраво и силно дърво без ниски клони. През зимата стъблото се пристяга с медна тел точно под повърхността на почвата.

Клони дървета / Икадабуки.
При този стил стъблото е извито и легнало хоризонтално върху почвата, наполовина заровено в нея. Клоните са останали само от едната страна на стъблото, растат вертикално и се развиват като дървета.

Мъртво дърво/Шаримики.
При този изящен стил мъртвият бонсаи е главен елемент на композицията. Кората му е премахната, а дървесината избелена с белина. Бонсаят е разположен в плосък съд с няколко камъка и малко пясък.

Френски стил.
При него преобладава естествения вид на дървото, но не е изключено да се формират бонсаи и в другите широко разпространени стилове Височината на различните екземппяри е от 50 до120см.

Проверете също
Close
Back to top button