Стилове Бонсаи

Стилове Бонсаи

Бонсаите се появяват в Япония преди около 1000 години. Популярността им расте едва през осемдесетте години на миналия век. Сега в магазините ще намерите всякакви бонсаи, има и специализирана литература за тях.
Зрялото, но с миниатюрни размери дърво има особено очарование. То прилича на идеалното стайно растение, но бъдете предпазливи. Популярните видове – бор, клен, хвойна и т.н. – принадлежат към групата на бонсаите, които се гледат на открито и се внасят в затворено помещение само за 4-5 дни.

БонсаиИма създадени и стайни бонсаи, които могат да се държат на закрито през по-голямата част, от годината.За разлика от първите бонсаи, те са дървета и храсти, чуствителни към ниски температури.

Естествено дърветата бонсаи не са сортове джуджета, а обикноени сортове, които са били куртивирани по начин, които да даде показаните по-долу традиционни форми. Това отнема време и изисква умения, което обеснява високата им цена.

Стилове Бонсаи:

ФОРМАЛНО ИЗПРАВЕН БОНСАЙФОРМАЛНО ИЗПРАВЕН БОНСАЙ[divider style=“dotted“ top=“20″ bottom=“20″]
ПРИВИДНО ИЗПРАВЕН БОНСАЙПРИВИДНО ИЗПРАВЕН БОНСАЙ[divider style=“dotted“ top=“20″ bottom=“20″]
ДВУСТЪБЛЕН БОНСАЙДВУСТЪБЛЕН БОНСАЙДВУСТЪБЛЕН БОНСАЙДВУСТЪБЛЕН БОНСАЙ[divider style=“dotted“ top=“20″ bottom=“20″]
НАКЛОНЕН БОНСАЙНАКЛОНЕН БОНСАЙ[divider style=“dotted“ top=“20″ bottom=“20″]
СИЛНО ОБВЕТРЕН БОНСАЙСИЛНО ОБВЕТРЕН БОНСАЙ[divider style=“dotted“ top=“20″ bottom=“20″]
ПЛАЧЕЩ БОНСАЙПЛАЧЕЩ БОНСАЙ[divider style=“dotted“ top=“20″ bottom=“20″]
КАСКАДЕН БОНСАЙКАСКАДЕН БОНСАЙ[divider style=“dotted“ top=“20″ bottom=“20″]
ПОЛУКАСКАДЕН БОНСАЙПОЛУКАСКАДЕН БОНСАЙ[divider style=“dotted“ top=“20″ bottom=“20″]
КОРЕН ВЪРХУ КАМЪККОРЕН ВЪРХУ КАМЪК[divider style=“dotted“ top=“20″ bottom=“20″]

Вертикално стъбло /Чокан.
Постига се с дървесни видове, които растат прави в естествени условия. Формата е строго вертикална, като дървото постепенно изтънява към върха.

Наклонено стъбло / Шакан.
Този стил напомня на пейзажите, които се срещат край водни площи. За да го създадете, достатъчно е да засадите дървото наклонено.

Няколко стъбла на едно дърво.
Понякога в гората откриваме дървета с няколко стъбла. Това се дължи на инцидент при покълването: изсъхване или счупване на младия връх, след което се образуват две или три разклонения.

Приближени стъбла
Този стил прилича на предишния с тази разлика, че няколко дървета от един и същи вид се засаждат заедно Когато стволовете им се допират в основата си,и създават илюзия за едно единствено
дърво.

Проядено дърво
Понякога в природата стъблото на стари дървета е с естествени хралупи. Наблюдават се най-често при бъз и будлея и при някои разновидности на маслиновото дърво.

Криво стъбло Мойоги
При този стил се наблюдават естествено кривите стъбла на някои дървета, срещани в природата. Стъблото се изкривява, като се пристяга с медна тел.

Стебло серпентина
Дърветата от този стил образуват многобройни криви и спирали. За да се постигнат многобройните извивки, трябва да се направлява развитието на стъблото още докато е младо.

Корен тирбушон.
Спиралата на корените се получава, като някое бързо растящо дърво, като конски кестен, се посади в малък съд (Диаметър до 8 см). След покълването коренът се навива няколко пъти в саксията.

Въздушни корени.
Дървото в този стил сякаш е кацнало върху корените си. Като старее, то постепенно се доближава до стила .много стъбла на едно дърво“

Каскада /Кенгай.
Дървото изцяло пада навън от съда подобно на водопад Съдът трябва да е на определена височина, като може да бъде поставен върху дъска, закачена на колче.

Полукаскада Хан кенгай
Стъблото е наклонено хоризонтално. Цялото дърво се разпростира като ветрило. Върхът на бонсая се изправя леко нагоре, а клоните не трябва да падат по ниско от саксията.

Ветрило / Хоющачи.
Този стил е наречен така поради специфичната ветрилообразна форма на клоните и правото стъбло. Всички брястове могат да бъдат отгледани така.

Гора /Иосе ю.
Красив стил, напомнящ за гората и нейните поляни. Обикновено се създава в широк и не много дълбок съд с правоъгълна или овална.

Миниатюрен пейзаж.
Също като при стила .гора“тук се създава пространство. Може да се пресъздаде всичко растителността около пресъхнал поток, отвесен скат и дървета около него, около която растат кипариси.

Скален пейзаж.
При този стил корените на дървото обгръщат „скалата“, преди потънат в почвата, което напомня за планински пейзаж. За да се постигне това, трябва предварително да се удължат корените на дръвчето.

Дръвче, долепено до скала
Корена на дървото се обляга на скалата и слиза по дължината и, преди да потъне в почвата. Това е много красив стил. Необходимо е да се удълДървета върху скала. В случая дърветата се засаждат в пукнатините на скалата. Корените не се показват навън. Камъкьт, представляващ скалата, лежи върху плоськ съд, пълен с вода ипи с бял пясък. Скалата трябва ежедневно да се напръсква с вода, за да се овлажнява мъхьт, а самото попиване става капка по капка.

Дърво върху дънер.
Дънерът се явява основен декоративен елемент. От избора му зависи красотата на бонсая.

Вятър / Фукинагаши.
Този стил създава впечатление за силно обветрено дърво. То сякаш е с обрулени от вятъра клони, като всичките са разположени от едната страна на ствола.

Букет.
Характерни са високите, вертикални, голи и жилави стъбла, засадени в група. Само един букет от клони разцъфва на върха. Различните на височина дървета с еднаква дебелина на стъблото му придават особена жават корените както при стила „въздушни корени“.

Дебело в основата стъбло.
Дръвчето в този стил предизвиква задоволство и гордост у любителя на бонсаи. За да се удебели стъблото, най-напред трябва да се избере здраво и силно дърво без ниски клони. През зимата стъблото се пристяга с медна тел точно под повърхността на почвата.

Клони дървета / Икадабуки.
При този стил стъблото е извито и легнало хоризонтално върху почвата, наполовина заровено в нея. Клоните са останали само от едната страна на стъблото, растат вертикално и се развиват като дървета.

Мъртво дърво/Шаримики.
При този изящен стил мъртвият бонсаи е главен елемент на композицията. Кората му е премахната, а дървесината избелена с белина. Бонсаят е разположен в плосък съд с няколко камъка и малко пясък.

Френски стил.
При него преобладава естествения вид на дървото, но не е изключено да се формират бонсаи и в другите широко разпространени стилове Височината на различните екземппяри е от 50 до120см.

Още новини