Съцветия на палмите

Съцветия на палмите – имат невзрачен вид. В повечето случаи те са разклонени метлици, а понякога класове. Отначало те са заобиколени от обвивен лист, който в процеса на развитие се отваря и освобождава съцветието. Затвореното съцветие заедно с обвивния лист се наричат кочан.

Има малка група палми, които развиват мощно съцветие, то се издига в края на стъблото отвесно на горе над листната корона. След цъфтежа тези палми умират. Съцветия на палмите биват женски, мъжки или двуполови. Има видове които имат и мъжки и женски цветове.

Можем да говорим за мъжки и женски дървета от един вид – такива са финиковите палми ( родът – Phoenix ). При други видове палми мъжките и женските цветове се намират върху едно и също съцветие, има и видове чиито съцветия може да носят еднополови и двуполови цветове – конопената палма. При двуполовите цветове често се случва само един от двата пола да дава плод.

Back to top button