Изложба „Орхидеите“ в Ботаническата градина на БАН

Ботаническата градина на БАН представя тематична изложба „Орхидеите“, която ще се проведе от 22 февруари и ще продължи до 1 март 2020 г. всеки ден от 10 до 17 часа. Беседи за семейството на орхидеите на 22 февруари – от 12.00 и от 15.00 часа; на 23 и на 29 февруари – от 11.00 и от 15 часа.

В България естествено разпространени са 26 рода орхидеи с около 60 вида. От тях 24 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Ботаническата градина показва изобилие от цветове: цимбидиуми, венерини пантофки, благородни и други дендробиуми, орхидеи пеперуди, одонтоглосумни хибриди и др.

Орхидеи или Салепови /Orchidaceae/ е семейство покритосеменни растения, с описани 800 рода и 25 000 вида. Орхидеите са разпространени в хабитатите в цял свят, с изключение на пустините и на Антарктика. Преобладаващата част от орхидеите се срещат в тропическите региони, най-вече в Азия, Южна и Централна Америка. Орхидеи са откривани и отвъд антарктическия кръг – в южна Патагония.

Източник:
БАН
Back to top button