Howia

Howia – Oт родa са известни два вида, завладели домовете още в началото на нашия век, тъй като са идеални стайни растения. По-старите имат зелени, гладки стъбла без корона с еквидистантни, светли пръстени. Те достигат височина над 12 м и имат дълги и гъсти пера върху гладките дръжки с полукръгло сечение.

Свързани статии

Целият лист, както и перата, разположени по двойки са леко провиснали надолу. Растенията са със солитерни стъбла, еднодомни, с отделни мъжки и женски цветове.

Латинско име: Howia

Произход: Родът еразпространен на островите Лорд Хауи, където е открит през 1870 г.  и класифициран не правилно към род Kentia. През 1877 г. иалианският специалист по палми определя родовото наименованието Howeia belmoreana. Тя се отличава от предишния вид по по-малката височина (само 6м.), удебелена основа на стъблото, по-силно извитите листа с насочени нагоре пера в средата на листа.

Култивиране: Двата вида изискват еднакви услови на култивиране. Те са като създадени специално за жилищни помещения, тъй като имат голям толеранс по отношение на влажността на въздуха, температурата и светлината. Като субстрат може да се използа препоръчаната стандартна смес, както и листовка и пръст за трева. Младите растения трябва да бъдат на топло-около 20 °C, по-силните екземпляри понасят услоията на студена къща, но не и най-лек мраз. Те обичат плътна сянка и се развиват без проблеми в топли стайни помещение дори при относителна влажност на въздуха 40 %. Големите екземпляри понасят и слънце. Растенията може да останат дълги години в един и същ съд.

Howia forsteriana

Видът достига височина над 15 м. при диаметър на стъблото 12 до 15 см. Върху изправената нагоре листна дръжка са разположени почти хоризонтално листа, чиито гъсто наредени пера са насочени надолу в равномерни извивки. Долната страна на перата е неравномерно изпъстрена с кафяви власести люспици. Това е най-често култивираният вид.

Кристина Георгиева

Управител на Сватбена агенция "Ритъмът на сърцето"
Back to top button