Флористите в България вече с Асоциация

Асоциация на флористите учредиха във Варна по време на изложението за цветя и градинска техника „ Гранд Флора”, това съобщиха организаторите.

На своята първа конференция 33 – мата съучредители приеха устава на асоциацията и избраха Управителен съвет. За председател на Управителния съвет бе избрана Цветелина Бондева, а за изпълнителен директор Ивайло Иванов.

Асоциацията, която ще е със седалище във Варна, ще работи съвместно с Българската академия по флористика за създаване на българска школа за обучение на флористи.

ФрористикаОт асоциацията планират още разширяване на контактите с европейски и световни флористки асоциации, обмяна на опит с чуждестранни флористи и други.

Основните цели, които си поставя новосформирана асоциация са популяризация на флористиката и вписването й в Националния регистър на професиите в България – това заяви Цветелина Бонева.

Back to top button