Национална изложба на цветя „Флора Бургас“ 2020

В периода от 1 до 10 май 2020г. ще се проведе 36-то издание на Национална изложба на цветя „Флора Бургас“. 2020

Изложбата цели популяризиране на българския и световен опит в производството на цветя и декоративна растителност, паркоустрояването, озеленяването, опазването на природната среда, благоустрояването и естетизирането на населените места.
Тя изпълнява и допълнителни задачи, свързани с развитието на цветарството, генетиката и селекцията, обогатяването на местната флора с нови видове, сортове, повишаване на декоративните качества на растителността в интериора и екстериора, повишаване естетиката на бита и естетическото възпитание у хората, обучава кадри, утвърждава ролята на растителността, като важен екологически фактор на средата за живеене, труд и отдих.
Изложението има за цел да установи и поддържа делови контакти с производители и търговски партньори от страната и чужбина.

РЕГЛАМЕНТ ФЛОРА – https://www.letenteatar.com/bg/index/static/32/
Подробности за събитието и възможност за участие: https://www.facebook.com/events/413269652929021/ ; на имейли: flora_burgas@abv.bg; floraburgas_2016@abv.bg; телефон:0882 12 10 01

Back to top button