Служители на ДЛС „Черни Лом“ в Попово засадиха 150 фиданки

Служители на Държавното ловно стопанство (ДЛС) „Черни Лом“ в Попово засадиха фиданки в землището на село Звезда. Дейностите по облагородяване на горските територии в обхвата на стопанството са осъществени за ден, информират от ръководството на ДЛС „Черни Лом“.

На площ от 12 декара горските служители са засадили общо 7500 двугодишни фиданки от вида „зимен дъб“.

За да бъде изпълнено успешно планираното залесяване, определеният за целта терен е бил предварително подготвен от специалистите от ДЛС „Черни Лом“. На място е почистено с шредер, извършена е и подготовка на почвата с култиватор.

От Североизточното държавно предприятие (СИДП), в чийто обхват попада и ДЛС „Черни Лом“, добавят, че на територията на Предприятието има над 1700 декара нови гори и пояси.

През тази година 776 декара е есенното залесяване на територията на СИДП. През пролетта са създадени нови гори и пояси на площ от 972 декара. Почвоподготовката в повечето стопанства вече е приключила и след края на вегетацията започва залесяването.

Най-много нови гори и пояси ще се появят тази есен на територията на ДЛС-Балчик – 256 декара, следва Държавното горско стопанство (ДГС) в Генерал Тошево със 144 декара и ДГС-Варна със 102 декара. Общо 100 декара ще залесят служителите и работниците  от ДЛС-Шерба, 79 декара – в Добрич, 47 декара – в Омуртаг, 41 декара в Попово и пет декара в ДГС-Преслав.

Back to top button