Ботаническа класификация на палмите

Палмите спадат към растенията от семейство Arecaceae, което се състои от 210 рода и 3000 вида. Трудно е да се посочат по-точни цифри поради научните корекции в систематичната класификация, както и поради попълването с новооткрити, неизвестни до сега видове.

Родовете и видовете палми се разграничават предимно чрез установяване  на  външни морфологични белези, включително строежа на цветовете и плодовете. Задачата е по-трудна при палмите без цветове или плодове. Освен това сигурното определяне на вида не е възможно при млади растения с недостатъчно разграничени перести или ветрилообразни листа.

Обикновено всеки род палми се състои от много видове и по-рядко от един вид. Палмите, които имат еднакви основни белези, са от един  вид ( species ). Но дори в един вид може да се явят различни вариетети ( съкр.var ) и форми ( съкр.f.), чиито наименования се записват след видовото име, напр. Chamaerops humilis var,argentea.

В един район вариететите може да се появят едновременно, както се случва често при  Chamaerops humilis. „Формата“ обхваща растенията от един вид, които се отличават от сравнителното растение поне по един белег, например характерен аромат на цветовете, по-наситен цвят, по-твърди листа и др

Back to top button