Arrojadoa rhodantha

Този кактус вирее в каменистите области в Източна Бразилия във федералните щати Минас Жераис и Баия на височина от 400 до 900 м. Издънките с дължина до 2 м. и ширина от 2 до 5 см. растат отначало нагоре, а след това полегнали с тенденция към изправяне.

Свързани статии

Типични за семейството са крайните цефалии, които обрастват през следващия вегетационен период, образувайки пръстени. От четинестите пръстени се появяват цветове. Бодлите, които в началото са светлокафяви, по-късно посивяват. Тръбовидните червеновиолетови цветове с дължина от 3 до 4 см. се отварят във вечерните часове.

Родът обхваща 8 вида, които с изключение на Arrojadoa rhodantha не са много подходящи за начинаещи.

Кристина Георгиева

Управител на Сватбена агенция "Ритъмът на сърцето"
Back to top button