Acanthocalycium klimpelianum

Този изключително красив вид расте в северноаржентинската провинция Кордоба на височина около 1000 м. по сухи поляни и сипеи. Среща се и поединично в скални пукнатини. Тъмнозеленото топчесто растение с около 12 ръбести ребра има остри бодливи тръни със светлосиви до кафеникави връхчета. От типичните за рода люспести пъпки през пролетта цъфват белоснежни цветове, широки 6см. които се задържат няколко дни. Към рода Acanthocalycium спадат около 12 описани вида, които понякога се причисляват към Lobivia или Echinopsis. Родът обхваща някои благодарни и много стабилни растения.

Още новини