Вашингтония

Вашингтония обхваща два вида ветрилни палми, които външно приличат на Pritchardia, чийто подрод са били до 1879 година. Развива здрави, издути в основата солитерни стъбла, които стават много високи. Под листния кичур изсъхналите листа обвиват стъблото като дълга пола, докато не ги разкъса вятър.

Без листните основи стъблото е грапаво, на концентрични пръстени, сиво на цвят. Костапалматните листа са нарязани до половината от лъчите, а от края висят надолу бели нишки. Цветовете са двудомни, а плодовете кафяви до черни.

Латинско име: Washingtonia

Произход: Родината на Вашингтония е северозападно Мексико и югозападната част на САЩ. Тя се среща заедно с друга растителност в района, в долините, близо до водни басейни, но също така и в сухи области. Washingtonia filifera достига височина над 20 м.при диаметър на стъблото 1 м. Дръжките на зелените листа са отчасти много бодливи, а сегментите са разрязани на върха. Между сегментите висят много дълги, бели отчасти къдрави нишки. Плодовете са овални, дълги около 6мм. и черно-кафяви.

Washingtonia robusta

За разлика от предишния вид, стъблото, което в основата си има форма на слонски крак, е с диаметър само 25 см. Без листните основи то е грапаво и сиво кафяво на цвят. Ръбовете на листните дръжки на младите растения са изцяло покрити с бодли. В горната си част дръжките са с червено – кафяв оттенък. Нишките между листните сегменти, както и въоръжението на листните дръжки намаляват с напредването на възрастта.

Култивиране: Вашингтония са любими декоративни растения и са подходящи за култивиране в саксии и контейнери. Като типично растение за студена къща, през зимата те не тряба да бъдат на много топло и тъмно място. Растенията образуват голяма коренова маса и затова трябва да се прехвърлят в по големи съдове. Пресажда се, когато е необходимо, в хранителна тревна или компостна пръст.

Проверете също
Close
Back to top button