Палми

 • Microcoelum

  Microcoelum

  Microcoelum – Към този род спадат два вида нежни перести палми със солитерно стъбло на пръстени. Стъблото достига диамтър 5 см. и височина 3 м. Листните пера са заострени и…

 • Howia

  Howia

  Howia – Oт родa са известни два вида, завладели домовете още в началото на нашия век, тъй като са идеални стайни растения. По-старите имат зелени, гладки стъбла без корона с…

 • Copernicia

  Copernicia

  Copernicia – Този род е известен като восъчна палма, дължи името си на свойството да отделя восък по листата. Листата са ветрилообразни и образуват гъст кичур. Различните видове имат различно…

 • Coccothrinax

  Coccothrinax

  Coccothrinax имат тънки стебла с тънки, разперени перести листа. Характерно за вида е, че семената са набраздени, с рисунък или сплескани. Латинско име: Coccothrinax. Coccothrinax – Към рода принадлежат 20…

 • Chrysalidocarpus

  Chrysalidocarpus

  Chrysalidocarpus – Родът обхваща над 20 едностъблени или многостъблени стройни перести палми, чиито тръбовидни листни основи при някои видове почти образуват корона. Стъблата на някои видове, сa еднакво отдалечени един…

 • Brahea

  Brahea

  Brahea – Известни са 12 вида палми Brahea, включително тези, които по-рано са смятани за отделен род Еryhea. Касае се за ветрилообрзни палми със силно стъбло, които може да достигнат…

 • Borassus

  Borassus

  Borassus – При този род палми не е уточнено научно дали се състои само от един вид или се подразделя на няколко близко сродни вида. Borassus достига височина повече от…

 • Arecastum

  Arecastum

  Родът палми Arecastum (нови научни разрботки я причисляват към Syagrus) се състои от един вид с много вариeтeти. Циментеносивите солитерни стъбла са сравнително гладки с неравномерни пръстеновидни белези. При възрастните…

 • Палма Хиофорбе

  Палма Хиофорбе (Hyophorbe)

  Палма Хиофорбе (Hyophorbe) (syn.Mascarena) – Родът обхваща 5 вида, които спадат към най-своеобразните перести палми. Всички се характеризират с издути стъбла, при някои видове (нап. Hyophorbe amaricaulis) изглеждат напълно еднакви…

 • Финикова палма

  Финикова палма

  Финикова палма (на латински: Phoenix – „феникс“ поради това, че след смъртта тази палма се възражда с млади издънки от корените) e род растения от семейство Палмови (Arecaceae), включващ 18…

Back to top button