Стъбло на палмите

Строежа и развитието на палмовото стъбло се различава от стъблото на широколистните дървета.

Солитерни стъбла

Всички стълбовидни единични стъбла, при различните видове те имат различна форма и големина. При дребните видове палми стъблото достига височина само 30 см,а при най-големите повече от 60 м. Има и много дебели, както и много тънки стъбла, а също и множество варианти между тях. Стъблото може да бъде грапаво, гладко, набраздено, с бодли, с очертани пръстени или обвито с ликови влакна. При повечето видове се вдървеняват с напредване на възрастта, а други остават зелени и сравнително гъвкави.

Разклоненията при палмите са нетипични. Рода Hyphaene образува стъбло което е еднократно или многократно разчленено, при другите видове това много се наблюдава много рядко. Във Флорида, Ню Смирна бийч се среща палмата Sabal palmetto с четири разклонения, а на Тенерифа в близост до драконовото дърво може да се види нещо уникално Washingtoniaс 9 разклонения.

Характерни форми на стъблото

а) с леко очертани пръстени, гладко стъбло, неравномерно дебело-Roystonea

б) грапаво стъбло със слабо и неравномерно очертани пръстени-Arecastrum

в) гладко със светли пръстени на еднакво разстояние-Cnrysalidocarpus

г) пръстеновидно стъбло набраздено и с бодли-Acrocomia

д) масивно стъбло с останали по него основи на листа, обвито с лико-Phoenix canariensis

е) стъпаловидно стъбло начленено от предишни места на излизане на листните дръжки-Carryota urens

ж) тънко стъбло, листни основи, обвити в ликова тъкан-Rhapis

з) бутилковидно стъбло с пръстеновидни бразди на местата на вече опадали листа-Hyophorbe amaricaulis

Сложни стъбла храстовидни видове

Палми, които образуват нови леторасти чрез три основни издънки се срещат рядко, този процес вероятно зависи от външни фактори, но не може да се предвиди.  От новите леторасти се развива растение с нормална големина, а те от своя страна могат да образуват други издънки. Този начин на размножаване при финиковите палми се използва за увеличаването на наличностите на женските растения. Храстовидните видове понякога образуват непроходими гъсталаци, а стъблата им не стават много високи. Видовете с малка дължина на ризомата растат на туфи и приличат на палмови острови.

а) стъбло с две съосни издънки в основата-Rhoenix canariensis

б) силно образуване на ризоми при храстовидни видове-Bactris maraja

в) родът Hyphaene пуска издънки в основата и освен това стъблото му се разклонява

г) стъблена група, образувана от къси издънки-Chrysalidocarpus lutescens

Пълзящи и подземни стъбла

Има палми които не могат да се удържат сами, тъй като стъблата им са много тънки и се огъват и стъблото им расте в хоризонтална посока. Има и видове, на които стъблата растат изцяло или частично под земята, вижда се само листната корона или част от стъблото. Катерливи стъбла – такива са Desmoncus, Calamus, Daemonorops, Plectocomia. Стъблата им са винаги тънки и достигат дължина 2 м, задържат се чрез бодли по стъблото и листата, подпират се с мустаци и нокти към листните вретена.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button