Палми

Палми и палмови растения

Brahea

Известни са 12 вида палми Brahea, включително тези, които по-рано са смятани за отделен род Еryhea. Касае се за ветрилообрзни палми със силно стъбло, които може да достиг...
Прочетете още

Borassus

При този род палми не е уточнено научно дали се състои само от един вид или се подразделя на няколко близко сродни вида. Borassus достига височина повече от 20м при диаме...
Прочетете още

Arecastum

Родът палми Arecastum (нови научни разрботки я причисляват към Syagrus) се състои от един вид с много вариeтeти. Циментеносивите солитерни стъбла са сравнително гладки с...
Прочетете още

Палма Хиофорбе (Hyophorde)

Палма Хиофорбе (Hyophorde) (syn.Mascarena). Родът обхваща 5 вида, които спадат към най-своеобразните перести палми. Всички се характеризират с издути стъбла, при някои ви...
Прочетете още

Финикова палма

Финикова палма
Финиковата палма (на латински: Phoenix – „феникс“ поради това, че след смъртта тази палма се възражда с млади издънки от корените) e род растения от сем...
Прочетете още

Хамеропс(Chamaerops humilis)

Хамеропс(Chamaerops humilis)
Палма Хамеропс Латинско име: Chamaerops humilis Популярно име: Хамеропс Произход: Средиземноморието и Северна Африка. Chamaerops е естествено разпространена в крайбрежнит...
Прочетете още