Класификация на растенията

Класификация на цветята и растенията

Форма на стайните растения

Форма на стайните растения

Размерите и формите са от голямо значение при избора на растение. Малките и ниските сортове няма да стоят добре до голяма и гола стена. Високото дървовидно растение ще изглежда нестабилно върху перваз.
Прочетете още
Саксийна група

Саксийна група

Саксийна група. С няколко саксии на едно място. Група от саксии или отделни контейнери, поставени заедно с цел създаване на впечатление за изобилие. Растенията се възприемат като отделни елементи.
Прочетете още
Декоративно-плодни видове растения

Декоративно-плодни видове растения

Какво е значението на декоративно-плодните растения? Декоративно-плодните растения заемат незначително място във вътрешното озеленяване, което се дължи най-вече на бедния им асортимент.
Прочетете още
Декоративно листни растения

Декоративно листни растения

През петдесетте години на миналия век най известни са били листнодекоративните растения. Първо са се прочули бръшляните и фикусите, а после и останалите видове.
Прочетете още
Класификация на стайните растения

Класификация на стайните растения

Съществуват четири основни групи растения с отделни характерни белези. Главните особености на всяка група са описани накратко по долу. Цъфтящите растения, чиито стъбла и листа загиват след прецъфтяване (с кратък ефект), се ползват за украса за кратко време, докато при по добри условия останалите три гру...
Прочетете още