Класификация на растенията

Класификация на цветята и растенията

Форма на стайните растения

Форма на стайните растения
Размерите и формите са от голямо значение при избора на растение. Малките и ниските сортове няма да стоят добре до голяма и гола стена. Високото дървовидно растение ще из...
Прочетете още

Саксийна група

Саксийна група
Саксийна група. С няколко саксии на едно място. Група от саксии или отделни контейнери, поставени заедно с цел създаване на впечатление за изобилие. Растенията се възприе...
Прочетете още

Декоративно-плодни видове растения

Декоративно-плодни видове растения
Какво е значението на декоративно-плодните растения? Декоративно-плодните растения заемат незначително място във вътрешното озеленяване, което се дължи най-вече на бедния...
Прочетете още

Декоративно листни растения

Декоративно листни растения
През петдесетте години на миналия век най известни са били листнодекоративните растения. Първо са се прочули бръшляните и фикусите, а после и останалите видове.
Прочетете още

Класификация на стайните растения

Класификация на стайните растения
Съществуват четири основни групи растения с отделни характерни белези. Главните особености на всяка група са описани накратко по долу. Цъфтящите растения, чиито стъбла и...
Прочетете още