Класификация на стайните растения

Класификация на стайните растения. Съществуват четири основни групи растения с отделни характерни белези. Главните особености на всяка група са описани накратко по долу.  Класификация на стайните растения

Листнодекоративни растения – служат за украса през цялата година.
Листнодекоративните растения са сортове, който живеят постоянно при стайни условия, ако се задоволяват конкретните им нужди. Листата им са свежи през цялата година, но отделни видове трябва да презимуват в отделно неотопляемо помещение, а други губят от свежестта си с годините.

Цъфтящи растения – служат за украса през цялата година.
Цъфтящите растения са сортове, който също живеят постоянно при стайни условия, ако се задоволяват конкретните им нужди. След прецъфтяване листата остават, но растенията губят част от красотата си. Едни видове трябва да презимуват в неотоплени помещения, а други имат нужда да прекарат част от лятото на открито.

Кратко цъфтящи растения – служат за временна украса. Цъфтящите растения, чиито стъбла и листа загиват след прецъфтяване (с кратък ефект), се ползват за украса за кратко време, докато при по добри условия останалите три групи могат да постоянно да радват окото ви.
Цъфтящи растения с кратък ефект са временна украса при стайни условия и се преместват когато прецъфтят. Повечето се изхвърлят, но някои могат да се запазят в обезслистено състояние на закрито, при други се съхраняват луковиците, а при трети се поставят в оранжерия или градина.

Кактуси – служат за украса през цялата година.
Кактусите са семейство от сукулентни растения с малки влакнести снобчета (ареоли) по надебелените стъбла. Практически всички кактуси са безлистни и повечето нямат бодли. Живеят при стайни условия и много от тях цъфтят.

Back to top button