Финикова палма / Archontophoenix

Палмите от родът Archontophoenix обхваща четири вида, които образуват стройни, гладки, зелени до сиви солитерни стъбла с височина 22м. Белезите от изпадалите листа остават като неравномерно отдалечени един от друг пръстени около стъблото. Стъблото завършва с корона. Тя има тъмнозелени, висящи в дъга, заострени перести листа с къси дръжки без бодли. Под короната се появяват съцветията, от които се развиват яркочервени, кръгли до овални плодове с диаметър 10 до 12 см.

Произход: Видовете палми Archontophoenix се срещат в субтропическите и тропически райони на Австралия. Те растат във влажните джунгли на топлата зона с много валежи и заради своята елегантност се отглеждат като декоративни растения във всички тропически области по света.

Archontophoenix alexandrae

Този вид се отличава с характерно сиво оцветяване по долната страна на перата. Различава се от Аcunninghamiana по издутата основа на стъблото. По стъблото има видими пръстени, перата са гъсто подредени и в напречен разрез са отворени V-образно нагоре. Централният им нерв се откроява ясно.

Archontophoenix cunninghamiana

Най-ясният отличителен белег от А.alexandrae е зеленият цвят на горната и долната част на перата. Централният нерв е покрит от двете страни с кафяви, мъхести люспички. Основата на стъблото не е удебелено, а разстоянията между пръстеновидните белези са по-големи отколкото при предишния вид.

Култивиране: Двата вида виреят добре в прохладно помещение при много светлина, но понасят и сянка. Archontophoenix расте бързо и може да прекара зимата около10 C.
В помещението трябва да се осигури достатъчна влажност на въздуха, за да се предпази от изсъхване на листата.
Листата трябва да се пулверизират често, а коренището да е винаги влажно А.cunninghamiana е нечувствителен към студ вид. Често го бъркат с Pтychosperma elegans, който има окастрени и неравномерно назъбени перести листа.

Още новини